Varta Start-Stop technologie

De opbouw van de VARTA Start-Stop-batterij met EFB -technologie.

 

  • EFB staat voor ‘Enhanced Flooded Battery’
  • Speciaal voor standaard Start-Stop-voertuigen, die geen extra energiebesparende functies ondersteunen
  • In vergelijking tot de traditionele ‘natte’ batterij uitgerust met de speciale polyester mat en dikkere platen
  • De polyester mat voor geringe druk houdt het actieve materiaal in de plaat vast
  • Daardoor heeft deze batterij een hogere cyclusvastheid in vergelijking tot traditionele batterijen
  • Zo wordt het verlies van actief materiaal zo veel mogelijk gereduceerd
  • Actuele voorbeelden van voertuigen met deze batterijtechnologie: Fiat 500 Start-Stop, Toyota Yaris Start-Stop, Ford ECOnetic

Innovatieve systemen, innovatieve batterijen: Varta EFB en Varta AGM

Moderne voertuigen stellen hoge eisen aan hun batterij. Met steeds meer veiligheids- en comfortsystemen

én innovaties zoals Start/stop is een goede energievoorziening cruciaal. Varta speelt hierop in met twee

gloednieuwe batterijen, elk met hun eigen technologie.

Met de Varta start-stop EFB-batterijen (Enhanced Flooded Battery) komt Varta tegemoet aan de vraag van de

constructeurs naar een betaalbare batterij die geschikt is voor Start/stop. Dit type batterij is dubbel zo

cyclusbestendig als een gewone batterij, laadt veel sneller en biedt steeds een optimale startkracht.

Bovendien is ze geheel onderhoudsvrij.

Een van de belangrijkste verschillen met conventionele batterijen is het membraan uit polyester tussen plaat en

separator. Dat zorgt ervoor dat het actieve materiaal zich extra vasthecht aan de plaat. De platen zelf zijn veel dikker

dan bij een gewone batterij.

Varta start-stop plus AGM (Absorbent Glas Mat) is momenteel het summum qua batterijtechnologie. Net als de EFB-batterijen

is dit type geschikt voor gebruik in combinatie met Start/stop. Wanneer het systeem bovendien gebruikmaakt van

remenergierecuperatie of het voertuig met veel elektrische voorzieningen is uitgerust, is een AGM-batterij

noodzakelijk.

Bij dit type batterij liggen tussen de loodplaten speciale microglasvezelmatten die het zuur volledig vasthouden.

De platen zijn onder extreem hoge druk samengeperst, waardoor het verlies van actief materiaal geminimaliseerd

wordt en een snelle reactie tussen zuur en platen mogelijk is.

Toepassing: stroomvoorziening en systeemtechnologie in voertuigen met met Start/stop

Bosch EFB en AGM

Start/stop-systeem: een ‘spannende’ opgave onder hoge belasting

Bosch werkt al meer dan 30 jaar aan de ontwikkeling van hybridetechnologieën. Het kan dan ook terugvallen

op een omvangrijke knowhow op het vlak van batterij-, elektroaandrijving- en remmanagement. Maar ook wat

motor- en transmissiesturing betreft! Vandaag de dag is het Bosch-aanbod van systemen en componenten voor

de automotive-sector groter dan ooit. Start/stop, remenergierecuperatie en innovatieve oplossingen voor

energieopslag en batterijmanagement nemen een cruciale plaats in binnen dit assortiment.

Betrouwbare en perfect geïntegreerde componenten

Om het Start/stop-systeem te laten functioneren, worden componenten die reeds in het voertuig aanwezig zijn

aangepast en/of intelligent aangestuurd. Hart van het systeem is de speciaal ontwikkelde Start/stop-starter, die

specifiek is afgestemd op de bijzondere eisen van het systeem en is verbonden met de motorsturing. Verder omvat

het systeem – naast specifieke regelsoftware – een batterijsensor, een krukassensor en een pedaalsensor.

Een performante alternator in combinatie met een cyclusbestendige batterij tenslotte garandeert probleemloze

start- en stopbeurten.

Systeemcheck vóór het uitschakelen

Het systeem schakelt de motor uit als aan drie voorwaarden voldaan is:

1. De versnellingspook staat in neutraal en de motor draait stationair.

2. De wieltoerentalsensor registreert dat het voertuig stilstaat.

3. Het batterijmanagementsysteem stelt vast dat er voldoende energie is om opnieuw te starten.

Energiemanagement (1 en 3)

De motorsturing met geïntegreerde Start/stop-coördinator en de batterijsensor zijn de cruciale componenten

inzake het energiemanagement bij voertuigen met Start/stop. Ook de cyclusbestendige EFB- of AGM-batterij en

gelijkstroomconvertor zijn essentieel.

Gelijkstroomconvertor (2)

Tijdens het starten valt de spanning van het boordnet kortstondig weg. Dit kan de werking van elektrische

onderdelen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de radio-ontvangst die wegvalt, het navigatiesysteem dat onderbroken

wordt… Om dit te vermijden, heeft Bosch een gelijkstroomconvertor voor Start/stop-systemen ontwikkeld. Die

stabiliseert tijdens het starten de spanning van een deel van het boordnet, zodat niet aan comfort moet worden

ingeboet.

Elektronische batterijsensor EBS (3)

De elektronische batterijsensor speelt een sleutelrol bij het energiemanagement. Hij is ingebouwd in de

pooluitsparing van de batterij en meet nauwkeurig stroom, spanning en temperatuur. Aan de hand van de gemeten

waarden controleert hij de performantie van de batterij, en regelt de energieopname en -vrijgave.

Informatiemanagement via sensoren (5, 6 en 7)

Via de sensoren krijgt de regeltechniek actuele informatie waardoor het starten geoptimaliseerd kan worden.

Als de vrijloopsensor aangeeft dat er geen versnelling is ingeschakeld, controleert de wieltoerentalsensor of het

voertuig ook effectief stilstaat. De krukassensor informeert over de motoractiviteit.

Alternator zorgt voor betrouwbare stroomvoorziening

De Efficiency Line alternatoren van Bosch leveren ook vlak na de start en bij lage toerentallen meer

elektrische energie aan het boordnet. Samen met de performante batterij verhogen ze zo de beschikbaarheid

van de Start/stop-functie.

Extra sterke Start/stop-starter

Versterkte lagers en aandrijving maken de starter geschikt voor meerdere opeenvolgende startbeurten.

Comfort in alle omstandigheden

Elektrische uitrusting zoals de airco, ruitenheffers, centrale vergrendeling, motorkoeling etc. zorgen bij

uitgeschakelde motor voor een aanzienlijke belasting van het energiesysteem. Ook als het voertuig stilstaat,

levert de batterij voldoende energie aan alle elektrische verbruikers.

Een Varta-batterij voor elke toepassing!

Zoals hierboven beschreven, vereisen nieuwe technologieën als Start/stop ook aangepaste batterijtechnologie.

Een overzichtje…

Conventionele voertuigen

Conventionele voertuigen stellen ‘normale’ eisen aan hun batterij qua laden en ontladen, cyclusbestendigheid en

ontladingsdiepte. De batterij wordt primair gebruikt om te starten, waarna de alternator ze bijlaadt. Een normale

loodzuurbatterij volstaat, maar anderzijds is er geen verlaging van de CO2-uitstoot.

Kenmerk: één startbeurt, aansluitend gevolgd door bijladen

Start/stop

Het belastingsprofiel van de batterij verandert compleet. Vele start- en stopbeurten volgen mekaar op, en

tijdens de stops blijft de batterij de stroomverbruikers van energie voorzien. De eisen qua cyclusbestendigheid

en ontladingsdiepte worden groter. Een EFB- of AGM-batterij is vereist en er wordt een verlaging van het

brandstofverbruik en de CO2-uitstoot gerealiseerd.

Kenmerk: groot aantal startbeurten, en dus hogere belasting van de batterij

Start/stop met remenergierecuperatie

Hier gelden dezelfde bijzonderheden als bij ‘gewone’ Start/stop-systemen, maar de vereisten qua

cyclusbestendigheid en ontladingsdiepte zijn nog groter. Een snelle en sterke oplading zijn cruciaal. Enkel een

AGM-batterij is geschikt, en er wordt een aanzienlijke verlaging van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot

gerealiseerd.

Kenmerk: veel startbeurten, hoge belasting van de batterij, bijkomende vermogensopname door Passive Boost.